Byordning

Marie Anderssons hemsida

Här hittar du bl. a en del av det jag samlat om min hembygd - vilket innebär Tibble by, Tillinge socken och Åsunda härad.

© Marie Andersson 1999-2018

Tibble bys byordning från 1822

Nedan kan du se första sidan ur byordningen från 1822 med byamännens underskrifter. Den förvarades i bykistan och var uppgörelsen om hur man skulle samarbeta i byn.

Tibble by, karta från 1874