Skattelängder

Marie Anderssons hemsida

Här hittar du bl. a en del av det jag samlat om min hembygd - vilket innebär Tibble by, Tillinge socken och Åsunda härad.

© Marie Andersson 1999-2019

Exempel på gamla skattelängder från Tillinge


Älvsborgs lösen 1571

Uppgifter lämnade från Tillinge i samband med Älvsborgs lösen år 1571 hittar du här

Mantalslängd från år 1643

Uppgifter från mantalslängden som upprättades i Tillinge år 1643 hittar du här