Åsunda härad

Marie Anderssons hemsida

Här hittar du bl. a en del av det jag samlat om min hembygd - vilket innebär Tibble by, Tillinge socken och Åsunda härad.


Vill du ha hjälp att hitta din historia? - Want help to find your Swedish history?

© Marie Andersson 1999-2021

Om Åsunda härad

Enligt SVAR: "Åsunda häradsrätt upphörde i och med utgången av år 1903 och uppgick i Uppsala läns södra domsagas häradsrätt. Åsunda härad omfattade då socknarna: Tillinge, Svinnegarn, Enköpings-Näs, Teda, Sparrsätra, Bred och Vårfrukyrka " 


Enligt sägnen bodde Husbergsfrun i Husberget strax söder om Enköping (i Åsunda härad). Det finns en grotta på norrsidan som ska ha varit ingången till hennes bostad. Där inne förvarade Husbergsfrun alla sina skatter och rikedomar. På Gröngarns gård i närheten boddde en änka som var girig och snål. Hon ville gärna komma åt Husbergsfruns skatter, och tvingade därför sin dräng att krypa in i grottan. Drängen kom ut med en korg full av guld och annat dyrbart. Änkan frågade om det inte fanns ännu mer, och drängen svarade att han sett en trollkvinna sitta och sova vid en spinnrock av rent guld. Änkan befallde drängen att krypa in och hämta den, och trots att han bönade och bad slutade det med att han kröp in igen - denna gång med ett rep knutet runt sig, så att han skulle kunna dras ut om det blev nödvändigt. Änkan väntade länge och till slut drog hon i repet - men i stället för drängen kom det ut en död häst! 


Det finns också varianter av denna sägen som säger att hon fick ut en hästskalle eller drängens benrangel, men oavsett vilket ska hon ha försökt sona sin skuld genom att skänka allt sitt guld till att bygga Vårfrukyrkan i Enköping. 


Det ska vara anledningen till att Åsunda härad har ett hästhuvud i sitt vapen. 


 


Källa:  "Mälardalens sällsamheter" av Edvard Matz.Norra delen av Åsunda år 1684