Ur domböckerna

Marie Anderssons hemsida

Här hittar du bl. a en del av det jag samlat om min hembygd - vilket innebär Tibble by, Tillinge socken och Åsunda härad.


Vill du ha hjälp att hitta din historia? - Want help to find your Swedish history?

© Marie Andersson 1999-2021

Åsunda härads domböcker

Jag har roat mig med att gå igenom slumpvis utvalda gamla domböcker från Åsunda häradsrätt. Här redovisar jag något av vad jag hittat (med reservation för feltydning av protokollen, de är inte alltid lättlästa).   

Var vänlig och  respektera det arbete jag lagt ner genom att inte kopiera material härifrån. Hänvisa istället hit till sidan med en länk.


Åsunda häradsrätt sammankallades   normalt till tre laga ting per år under 1700- och 1800-talet. Det var 

• ett laga vinterting, som i regel hölls i februari 

• ett laga sommarting, som hölls i maj 

• ett laga höstting, som hölls i oktober månad. 

Om någonting allvarigt inträffade däremellan kunde ett extrainsatt - urtima - ting sammankallas. 


Åsunda häradsrätt höll sina ting  vid häradshövdingstället i Enögla by under stora delar av 1700-talet (se också några exempel nedan). Innan tinget började deltog man i en gudstjänst i Vårfrukyrkan, varefter man samlades i Enögla. Först av allt utlystes då tinget och tingsfrid. De första målen var i regel lagfarter, uppbud, inteckningar och den typen av ärenden. När de var avklarade började man gå igenom övriga ärenden. Dessa kunde vara många och tinget höll ofta på i flera dagar. Det var vanligt att stämma sina släktingar, grannar och andra inför rätten. Målen kunde då gälla ouppklarade skulder, förmyndare som misskötte sig, slagsmål, obetalda löner, skällsord etc. Om det var allvarigare brott var det länsman som stämde in den anklagade inför rätten. 


Häradsrätten förefaller ha bestått av en domare och 9 nämndemän.


Om ej annat anges, är källan Åsunda härads domböcker.Några exempel på platser där häradstingen hölls, hämtade från respektive protokoll:

1678 I september hölls laga ting med menige allmogen av Åsunda härad i Vårfru sockenstugu.

1681 I oktober hölls ordinarie höstting med allmogen av Åsunda härad i Tillinge prästagård.

1682 I juni hölls ordinarie valborgsmässoting med allmogen av Åsunda härad och Uppland i Tillinge tingstugu.

1682 I oktober hölls ordinarie hösteting uti Dorsilla och Tillinge socken med allmogen av Åsunda härad och Uppland.

  1683 I januari hölls ordinarie vinterting med allmogen av Åsunda härad och Uppland Tillinge socken och  Dorsilla gård.

1683 I maj hölls ordinarie valborgsmässoting med allmogen av Åsunda härad i Tillinge prästegård.

1684 I januari ......uti Benala och Sparrsätra socken.

1685 I januari .... uti Tillinge sockenstugu.

1691 I juni hölls ordinarie laga ting med allmogen av Åsunda härad i Tillinge sockenstugu.

  1691 I september hölls ordinarie laga ting vid Tillinge kyrka med allmogen av Åsunda härad

  1692 I juni hölls ordinarie laga ting med allmogen av Åsunda härad å vanligt ställe vid Tillinge kyrka

  1693 I januari hölls laga ting med allmogen av Åsunda härad på vanligt ställe vid Tillinge kyrka.

  1694 I maj hölls ordinarie laga ting ....... å vanlig tingstad vid Tillinge kyrka

  1694 I juni hölls extra ordinarie ting ....... i Broby och Tillinge socken.

  1695 I februari hölls ordinarie laga ting ...... å vanlig tingstad vid Tillinge kyrka

  1697 I februari hölls ordinarie ting ......... vid Tillinge kyrka

  1700 I februari hölls ordinarie laga ting med allmogen av Åsunda härad å vanlig tingstad vid Tillinge kyrka

  1706 I februari hölls ordinarie ting med allmogen av Åsunda härad å vanlig tingstad vid Tillinge kyrka

  1706 I juni hölls ordinarie ting med allmogen av Åsunda härad vid Hummelsta

  1708 I februari hölls ordinarie ting med allmogen av Åsunda på vanlig tingstad vid Tillinge kykra

  1709 I juni hölls extra ordinarie ting i Tillinge sockenstugu

  1730 I februari ....... vinterting ...... uti Svinnegarns kyrkoby.

  1733 I januari ......... vinterting ....... uti Eneköpings stad.

  1733 I juni ...... sommarting ........ uti Enögla by i Vårfrukyrka socken.

  1802 i maj ....... sommarting ......... vid häradshövdingebostället i Enögla