Några Tillingeöden

Marie Anderssons hemsida

Här hittar du bl. a en del av det jag samlat om min hembygd - vilket innebär Tibble by, Tillinge socken och Åsunda härad.


Vill du ha hjälp att hitta din historia? - Want help to find your Swedish history?

© Marie Andersson 1999-2021

Folk och fä från Tillinge socken - några öden

Många är de män och kvinnor som verkat i Tillinge socken genom århundradena, under kortare eller längre tid.

Här presenteras några av alla dessa människoöden:


Magnus Stålsvärd (1724-1756) - en kuppmakare från Vappa

 

Fredrik Wilhelm Lagerström (1811-1869) - första läraren i folkskolan.


Augusta Wallinder (1831-1909) - Tillinges samvete


Tilda Hoff (1837-1884) - ett hårt och tufft levnadsöde


Lovisa Stråle (1843-1933) - också ett hårt och tufft levnadsöde


Karl Lindström (1846-1937) - smidesmästare i Dorsilla


Birger Forell (1893-1958) - en tämligen okänd hjälte

 Senast uppdaterad 2019-10-24