Start

Marie Anderssons hemsida

Här hittar du bl. a en del av det jag samlat om min hembygd - vilket innebär Tibble by, Tillinge socken och Åsunda härad.


Vill du ha hjälp att hitta din historia? - Want help to find your Swedish history?

© Marie Andersson 1999-2021

Åsunda härad

Åsunda härad hette detta område i sydvästra hörnet av Uppland fram till 1971. Läs sägnen om hur Åsunda fick sitt vapen, titta på en karta från 1684 över de norra delarna av häradet eller läs mer om brott  som begåtts i forna tider i någon av de 7 socknar som ingick. 

En del intressanta uppgifter om Åsunda och det övriga området kring Enköping finns också att hitta i  provinsialläkarens årliga rapporter samt i tidningsnotiser från förr.


Tillinge socken

Tillinge socken är belägen mellan Enköping och Västerås. Läs beskrivningar från 1850 och 1861 om socknen eller  om skrock, sägner, talesätt och julseder från den samma. Här kan du också hitta noteringar om annorlunda dödsfall i församlingen, något om epidemier som grasserat, olika stenar samt statistik med uppgifter om  födda, vigda och döda under tre utvalda årtionden. Vidare finns några axplock ur  Arthur Lindells  handskrifter om gamla boplatser och skolhistoria. Samt lite annat smått och gott.

Tibble by

Tibble by har gamla anor. Idag finns också ett litet fd stationssamhälle som kallas Lundby på platsen, även om fastighetsbeteckningarna fortfarande bygger på det ursprungliga bynamnet. Här kan du titta på några äldre kartor, första sidan ur byordningen från 1822 med byamännens underskrifter, invånare vid några givna tidpunkter mm.

Sidorna uppdaterades 2021-01-09

Kontaka mig gärna via mail