Kungörelser

Marie Anderssons hemsida

Här hittar du bl. a en del av det jag samlat om min hembygd - vilket innebär Tibble by, Tillinge socken och Åsunda härad.


Vill du ha hjälp att hitta din historia? - Want help to find your Swedish history?

Några kungörelser som berört Tillinge

                         

Inbrott i Tibble 1820

"4:o Vid inbrott hos bonden Gustaf Pehrsson i Tibble, Tillinge socken stals ur stallet ett sto 16 - 17 år gammalt, rött med kort hängman, kort tunn svans, med ett ärr på låret, något skavd under ögonen av grimman. Samtidigt stals sele med järnkrok och dragläder, tömmar och träns samt ett vitt och grårandigt täcke.

Samma natt hittades en liten svart Ölandshäst, något grå på huvudet med korta öron, ihjälslagen på landsvägen vid Vindsberga by i Tillinge socken. Ägaren är okänd.

Gustaf Pehrssons häst efterlyses i närliggande län.

Uppsala den 22 januari 1820 

AND HJERPE J A CARLSSON"Borttappad brännvinspanneägare 1822

"Kronbetjäningen uppmanas också att söka efter ägaren till en ostämplad brännvinspanna och brännvinsredskap, som hittats i en obebodd stuga i Kromsta, Tillinge socken.  (!?!) Om ägaren inte återfinns inom år och natt kommer domstolen att förordna om användandet av redskapen.

Uppsala den 2 februari 1822 

J A CARLSSON A WISTRAND"

 


Inbrott i Vappa 1823

"1:o Hos bonden gamle Anders Andersson, Vappa, Tillinge socken, detta län, stals 2 märkta silverbägare om tillsammans 47 lod, 9 silverkappar, 4 silvertumlare, en förläggssked, 11 matskedar av silver den ena med påskrift: "Catarina Elisabet Sipelja", den andra : "För gjord tjänst", 3 märkta skedar, ett fickur av silver, ett silverglas, 3 par skospännen, 1 piphuvud av trä med silverbeslag, 1 dukat, 3 guldringar, örhängen av guld, 90 riksdaler i pengar, allt förvarat i 2 skrin. I det ena förvarades också åtskilliga skuldsedlar, vilka dagen efter återfanns vid det sönderslagna skrinet på Vappa löten. Nöjaktig hittelön utlovad.

Uppsala den 31 oktober 1823 

J A CARLSSON A WISTRAND"Inbrott i Lilla Järstena 1824

"2:o Vid inbrott i Lilla Järstena, Tillinge socken. Där stals åtskilliga kvinnskläder. Belöning på 10 riksdaler. 

Uppsala den 14 februari 1824 B W FOCK"Stöld i Broby och Nykvarn 1825

"8:o Den 10 dennes stals en trilla vid Broby gård, Tillinge socken och vid samma tid en häst med sele från Nykvarn. Trillan var gulmålad, klädd med ljusblått kläde, endast försedd med skacklar fast inrättad för stång. Hästen är gulblack, stor och har fel på ett öga.

Vedergällning utlovas om anmälan görs på Broby gård.

Uppsala den 13 juli 1825 

B W FOCK"Bortkomna hästar från Hansta 1826

"5:o Ett sto med ståndman och tagelchank i bröstet jämte dess stoföl, svart till färgen har kommit bort vid Säva Gästgivargård från bonden Eric Andersson, Hansta, Tillinge socken. Han har i augusti förlorat en häst från betet, 5 år gammal ljusbrun med svart hängman och svans. Man förmodar att stoet och fölet, som blivit inköpta på marknaden här, har begivit sig åter till hemorten i Roslagen.

Uppsala den 6 oktober 1826 

J A CARLSSON A WISTRAND"

 


Bortkommen häst från Hovdesta 1829

"2:o På natten till den 8:de kom ett 11 årigt sto, något krokryggigt, apelkastat till färgen med vita ränder på bägge öronen och hängman, bort från bonden Olof Olsson, Hovdesta, Tillinge socken.

.......................

Befallningshavande i nästgränsande län anmodas låta efterlysa kreaturen.

Uppsala den 29 augusti 1829 

J A CARLSSON A WISTRAND´"Auktioner; Litselås och Tibble 1830

"Den 30 denna månad hålls auktion på Enköpings stads Källare:

Listerlås N:o 2 och 3 i Åsunda Härad, Tillinge socken sammanbyggda till en gård

Tibble frälse utjord, som för närvarande är utarrenderad och ger 5 tunnor spannmål årligen

...................................

Undertecknad auktionsförrättare lämnar beskrivning över fastigheternas beskaffenhet på auktionsstället före auktionen, då även betalningsvillkoren för varje fastighet bestäms.

Hässlinge den 14 oktober 1830 P GULLBERGSSON

Uppsala den 18 oktober 1830 

R von KRAEMER"

   


Leverans av Hospitals-spannmålen 1835

"Befallningshavande har bestämt den 8 januari till auktionsdag för den redan uppsagda Kronotionde spannmålen i Tillinge socken och vad som senare kommer att uppsägas.

Uppsala den 10 december 1835 

J A CARLSSON A WISTRAND"Efterlysning 1838

"1:o Drängen Anders Eklund, född 2 februari 1813 i Tillinge socken, har på höstmarknaden i Västerås blivit värvad till soldat, med aldrig infunnit sig till tjänstgöring. Han är undersättsig och ljuslagd

.............................

Överståthållare Ämbetet i Stockholm och övriga Befallningshavande anmodas att låta efterlysa de i 1, 2, 3, 4 och 5 momenten omtalade personer och egendom.

Uppsala den 5 januari 1838"


 


Källor: Landshövdingämbetets kungörelserSenast uppdaterad 2008-07-19

© Marie Andersson 1999-2021