Statistik

Marie Anderssons hemsida

Här hittar du bl. a en del av det jag samlat om min hembygd - vilket innebär Tibble by, Tillinge socken och Åsunda härad.


Vill du ha hjälp att hitta din historia? - Want help to find your Swedish history?

Inlämnad statistik från Tillinge

- kompletterad med uppgifter från kyrkböckerna

År

Födda

Vigda

Döda

Folkmängd mm

1750

Föddes 52 barn, 30 pojkar och 22 flickor. 

Vanliga dopnamn var Catharina, Anna, Margareta, Christina, Erich, Olof, Nils och Johan.

11 stycken vigslar ägde rum; 7 stycken i oktober , 2 i november, 1 i april och 1 i september.

Totalt antal döda 23 personer, 8 män och 15 kvinnor, varav 8 var barn under tio år (5 pojkar och 3 flickor). 

Vanligaste dödsorsaken var "Ålderdom och bräcklighet", följt av "Bröstsjuka och lungsot". 

En person begravdes inne i kyrkan: 1 månad gamle Isak, som var son till arrendatorn vid Mälby, begravdes under tredje kyrkbänken.

205 gifta män och 205 gifta kvinnor, 11 änklingar och 60 änkor, 159 ogifta män över 15 år och 199 kvinnliga dito, 224 pojkar under 15 år och 208 flickor under 15 år. 

Summa invånare i Tillinge 1271 stycken. Antalet hushåll uppgick till 175.

1751

Föddes 61 barn, 32 pojkar och 29 flickor, varav 1 pojke föddes i februari som "oäkta".

8 par, varav 6 st i oktober

Totalt antal döda personer 34 stycken, varav 16 män och 18 kvinnor. 

14 av de döda var barn under 1 år, där dödsorsakerna var "Okänd barnsjuka" (9 st), "Kikhosta" (2 st), "Kvävda av ammor eller mödrar" (2 st: Anders 3 månader gammal i Tallmyra och Anders 2 månader gammal från Broby) och "Bröstsjuka och lungsot" (1 st). 

Inne i kyrkan begravdes en 74-årig överstelöjtnant från Ernsta.


1752

47 barn, 23 pojkar och 24 flickor.

15 par, varav 6 st i oktober och 5 st i september.

Totalt antal 67 stycken, varav 34 män och 33 kvinnor. 

Vanligaste dödsorsakerna var "Koppor och mässling" (19 st - alla under 15 år), "Rödsot" (16 st - en epidemi där det första dödsfallet kom i juni), "Bröstsjuka och lungsot" (9 st) och "Okänd barn-sjuka" (8 st). 

44 av de döda var under 10 år, och de dödsfallen fördelade sig under året så, att 9 barn dog i januari, 2 i mars, 7 i april, 3 i maj, 4 i juni, 12 i juli och 7 i augusti. 

Fem personer begravdes inne i kyrkan, däribland länsman Arpis 12-åriga dotter från Litselås, som avlidit av kopporna och som begravdes bredvid sin mor på stora gången.


1753

66 barn, 38 pojkar och 28 flickor. Två tvillingpar föddes

15 stycken vigslar (6 i oktober, 4 i december, 3 i november, 1 i mars och 1 i september).

Totalt 33 personer, 13 män och 20 kvinnor. 14 stycken var barn under 10 år. 

Vanligaste dödsorsaken var "Ålderdom och bräcklighet" (10 st), bland barnen gällde "Koppor och mässling" (3 st), "Bröstsjuka och lungsot" (2 st), "Hetsig sjukdom och Brännsjuka" (1 st), "Slag, stickfluss och bråddöd" (1 st), "Okänd barn-sjuka" (3 st), "Kikhosta" (2 st) och "Kvävda av ammor och mödrar" (2 st; Magdalena, 2 månader gammal dotter till en soldat och Lars, 11 veckor gammal). 

Tre personer begravdes inne i kyrkan. Bland dem fanns 82-årige Anders Jansson, som begravdes i nykyrkan (troligen den  i söder tillbygda delen av kyrkan) på gången.


1754

51 barn, 26 pojkar (varav en pojke angavs såsom född "oäkta") och 25 flickor.

11 par

42 personer begravdes, 22 män och 20 kvinnor. 25 av dessa var barn under 10 år, 12 var "Ungdom och ogift folk" och 5 personer var gifta. 

Vanligaste dödsorsaken var "Koppor och mässling" (8 st barn under 5 år och 1 man i 60-65-årsåldern, samtliga fall gällde koppor) och "Okänd barn-sjuka" (9 st barn under 1 år). 2 flickor (Maria 12 veckor gammal från Hagby och Christina 9 veckor gammal från Broby) dog av "Kvävda av sina ammor eller mödrar". 

Endast en person begravdes inne i kyrkan: Gamla Kerstin Ericsdotter, Anders Jansson i Windsbergas 83-åriga änka, begravdes på lilla gången. 4 personer begravdes för övrigt på allmänningen.  Övriga fick sin sista vila vid respektive bys "lägerstad", dvs område på kyrkogården.


1755

Föddes 54 barn, 20 pojkar och 34 flickor (varav en "oäkta" flicka i april). I maj månad föddes flest barn (9 st). 

Vanligaste dopnamnen var Anna (8 förekomster), Brita (7), Anders (6), Olof (4), Margareta (3), Ericus/Eric (3), Stina (2), Maja (2) och Chirstina (2). De namn som förekom en gång under året var: Elisabet, Maria, Greta, Catharina, Johannes, Petrus, Detlof, Andreas, Sara, Petter, Elsa, Jan och Sophia. Övriga namn är svårtydda och utelämnas därför.

12 stycken vigslar, för ovanlighetens skull spridda under tiden juni-december.

31 personer begravdes, 13 män och 18 kvinnor. 21 av dessa var barn under 10 år. 

Vanligaste dödsorsaken var "Bröstsjuka och Lungsot" , som dödade 13 barn under 1 års ålder, 2 barn mellan 1 och 3 år, 1 man mellan 20-25 år och 2 kvinnor i 70-75 årsåldern. 

Två personer begravdes i kyrkan: En 73 år gammal Madame från Fröswi och en 49-årig bonde från Svirsta


Folkmängd: 243 gifta män och 239 gifta kvinnor, 4 änklingar och 52 änkor, 128 ogifta män över 15 år och 139 kvinnliga dito, 188 pojkar under 15 år och 193 flickor under 15 år. 

Summa invånare i Tillinge 1186 stycken. Antalet hushåll uppgick till 199


1756

Föddes 61 barn, 29 pojkar och 32 flickor. Två tvillingpar

12 vigslar förrättades, varav 7 st i oktober månad.

57 dödsfall inträffade, 30 män och 27 kvinnor dog. 22 st var barn under 10 år.

"Ålderdom och bräcklighet" skördade de flesta offren (14 st). "Okänd barn-sjuka" dödade 11 barn under 1 år, och "Håll och styng" var också en vanlig dödsorsak (10 personer). En 23-årig man i drunknade.

3 personer begravdes i kyrkan, 7 stycken i Allmänningen. De sistnämnda beskrivs som dräng, änkor som njutit fattigmedel, oäkta barn, fattigänka, tjänstedräng (han som drunknade, se ovan), änka.


1757

35 barn föddes, 19 pojkar och 15 flickor. I flicka beskrevs som "oäkta". Ett tvillingpar föddes

11 vigslar ägde rum, spridda över året.

25 dödsfall inträffade, 17 män och 8 kvinnor. 9 av dessa rörde barn under 10 år.

En piga dog på sitt 100:ade år, av "ålderdom och bräckligheter" som var den vanligaste dödsorsaken det året (11 fall).

2 personer begravdes i kyrkan: En 42 årig bokhållare från Hagby (begravdes i "nykörka" ) och Jan Bängtsson från Drällsta, 85 år gammal.

9 personer begravdes i allmänningen, däribland den 100-åriga Margeta Christiansdotter och den 74-åriga Kerstin Ericksdotter, som beskrevs som "en beskedlig gumma".


1758

57 barn föddes, 32 pojkar och 25 flickor. Tre tvillingpar

10 par vigdes, varav 6 st i oktober.

71 personer avled, 40 män och 31 kvinnor. 28 av dessa var barn under 10 år, 3 stycken var ungdomar och ogift folk och 40 st var gifta människor.

"Blodstörtning" grasserade under maj månad, och dödade 18 personer i spridda åldrar. 7 dödsfall av "Frossa" inträffade.

6 personer begravdes i kyrkan: Bl a 69 år gamla Madame Nerbelia från Hagby begravdes på stora gången och arrendatorn vid Nykvarn Detlof Lemke (som avlidit 42 år gammal av håll och styng dvs troligen lunginflamation) lades "vid chordörren".

11 personer begravdes i Allmäningen, däribland 84 år gamle soldaten Florén, som beskrivs som en "deserteur från dannemark". Så också fattiga hustrun Barbro på Hagby ägor, som var 70 år och född i Livland


1759

51 barn föddes, 22 pojkar och 29 flickor. 2 barn "oäkta". 3 tvillingpar

13 vigslar ägde rum, varav 9 st i oktober.

47 personer dog, 23 män och 24 kvinnor.

"Brännsjuka" grasserade mest hela året (11 döda).

Minst 8 personer begravdes i kyrkan. Först (den 13 maj) var en dubbelbegravning: Nämndemannen Erik Gustafsson (74 år) och hans son Nils Gustaf Eriksson (32 år) från Dorsilla begravdes i koret under funten. I koret vid Lundby bänk begravdes 26 juli pastor Johan Hofberg, som legat 8 år till sängs p g a pordager (gikt i fötterna) men som nu avlidit av slag på höger sida.
1800

27 pojkar och 25 flickor föddes. 2 av dessa barn skrevs in i dopboken som "oäkta" (dvs utan gifta föräldrar).

2 tvillingpar föddes.

10 par vigdes

33 st dog under året, varav 14 var barn under 11 år. 8 dödsfall berodde på "Håll och styng, bröstvärk" och fem på ålder domsbräckligheter (alla dessa var över 60 år).

5 st dog av koppor, samtliga var barn: Jan Eric vid Lundby 4 3/4 år, Jan Eric i Ör 27 veckor gammal, Anna Maria på Tallmyra ägor 8 månader och 8 dagar gammal, Greta 7 månader i Tallmyra och Anders på Broby ägor 5 år och 9 månader gammal.

3 månader och 3 veckors gamle Jan i Öndesta dog av skabb

Prästens inlämnade kommentar om det aktuella året (med förenklad stavning):

"Väderleken var största delen av sommaren ganska gynnande för årsväxten, men överflödigt regn i blomningstiden vållade att rågaxen ojämt och ej väl fylldes, i följd varav denna säds avkastning här å orten räknades vid pass hälften emot förra årets. All slags säd blev dock hos de flesta väl inbärgad. Masken förtärde hårdvallsängarna på många ställen, och framlidna årets myckna väta gjorde åkerbruket högst besvärligt, så att de äldste i församlingen sagt sig icke minnas något dylikt.

Allmännaste spannmålspriserna voro för vete 12 Riksdaler, råg 9-10 Rdr, korn 6,32-7 Rdr, blandsäd 5 Rdr, havra 4 Rdr. En tunna potater 3-3,16 Rdr."

1801

28 pojkar och 24 flickor. 4 barn "oäkta".

Vanliga dopnamn detta år var Anders (7 förekomster), Stina (5), Jan (5), Petter (4), Eric (3), Brita Lisa (2), Johanna (2), Jan Olof (2), Olof (2), Jan Eric (2).

Ensamma om sitt namn det året var bl a Reinhold Ludwig, Gustava Regina, Fredrika, Eric Johan, Lisa och  Cajsa.

14 par

59 st döda, varav 31 barn under 11 års ålder. 8 st av "Håll och styng, bröstvärk", 8 st av Slag, Stickfluss, Bråd död", 7 st av "Rötfeber" (varav 5 st kvinnor i åldrarna 45-55 år), 7 st av ålder domsbräckligheter.

12 st - alla barn under 5 år - dog av kikhosta, varav 9 st var under 1 år.

14 dagar gamle Eric hittades den 21/2 död i sängen hos sin moder, änkan Ekström på Myrby ägor.

22/2 dog Brita Sophia i torpet Skillnan under Mälby i sängen hos sin moder. Flickan var då 2 månader och 12 dagar gammal

Prästens kommentar:

"Nästan hela sommaren, även som själva hösten, var torr, i följd varav sädesväxten blev åkertunn och gav litet i spann. Masken förtärde gräset på de flesta hårdvallsängar och somligstädes havra och blandsäd. Trädfrukten var ömnig, men en häftig storm nära mogningstiden avskakade största delen av alla slags äpplen.

Markegångstaxan utsatte rågen till 8 Rdr ock kornet till 6 Rdr. Köpare ville dock i allmänhet ej betala mer än 7 - 7,16 Rdr för den förra och 5,24 - 5,32 Rdr för den senare.

Potatoes kostade merandels 3 Rdr tunnan, och ärter 9 - 10,12 Rdr."

1802

29 pojkar och 22 flickor föddes. Av dessa kallades 2 pojkar och en flicka "oäkta".

Vanliga dopnamn var Jan (8), Anders (6), Johanna (4), Carl (4), Stina (2), Lisa (2), Anna Maria (2), Anna (2), Stina Lisa (2), Eric (2), Jan Eric (2).

11 par vigdes

40 döda under året, varav en man och fem kvinnor angivits som fattiga. 24 av de döda var under 10 år, 15 av dem var under 1 år.

Vanligaste dödsorsaken var "Blodhostning, lungsot, tvinsot" som var 11 personers dödsorsak. 3 personer dog av scharlakansfeber, lika många av mässling. En dog av haslfluss, en av koppor och en av olyckshändelse. Det sistnämde var Jan 13 år på Linda ägor, som dog den 2/7 av ett fall från ett träd.


1803

23 pojkar och 27 flickor föddes (inkl en "oäkta" av varje kön). 2 tvillingpar föddes.

15 bröllop

38 döda, 16 män och 22 kvinnor (4 bedömdes vara fattiga). 19 av dem var barn under 3 år.

"Blodhostning, lungsot, tvinsot" skördade 8 offer och 7 dog av "ålderdomsbräcklighet". 3 dog av scharlakansfeber, 3 av någon form av díarresjukdom och 2 av halsfluss.

Bonden Anders Andersson i Tibbles son Erik befanns död hos sin moder i dennes säng den 1/11. Erik var 1 månad och 8 dagar gammal


1804

28 pojkar och 30 flickor. 3 av dessa barn angavs vara "oäkta". 1 par tvillingar föddes.

13 vigda par

37 dog under året, 11 av dessa var under 1 år.

8 personer dog av "Blodhostning, lungsot, tvinsot". En dog av barnsbörd, 5 av "Håll och styng, bröstfeber", 5 av "Rödsot, diarrhe och utsot" och 3 av "Vattensot, Andtäppa, Gulsot"


1805

21 pojkar och 25 flickor, varav 4 "oäkta".

14 par vigdes

29 döda, varav 9 personer angavs vara fattiga. 8 av de döda var under 3 år gamla.

Vanligaste dödsorsaken detta år var "Håll och styng, bröstfeber", som orsakade 9 människors död

Folkmängden i Tillinge var detta år 1548 personer, 771 män och 777 kvinnor. Det fanns 295 gifta par, 282 pojkar och 242 flickor under 15 år, 17 änklingar och 67 änkor. 39 män och 56 kvinnor var över 60 år gamla.

1109 personer bedömdes höra till bondeståndet och  9 tillhörde riddarskap/adel. Totalt fanns 272 hushåll, inget ansågs vara fömöget, 152 hushåll bedömdes vara fattiga och 85 st utfattiga

1806

13 pojkar och 28 flickor föddes, varav 5 "oäkta". 1 par tvillingar föddes.

10 vigslar

49 dödsfall inträffade, varav 19 var barn under 3 år.

"Blodhostning, lungsot, tvinsot" var den vanligaste dödsorsaken, med 10 inträffade fall. 7 personer dog av koppor, 5 av olika typer av feber, 1 av barnsbörd, 4 av "Frossa, Älta med eller utan vattensvullnad", 4 av kikhosta och 1 av ålderdomsbräcklighet.

10 veckors gamla Stina i Gattorp dog hos modern i sängen.


1807

23 pojkar och 29 flickor, varav 3 "oäkta". 2 tvillingpar.

12 par vigdes

50 döda, varav 10 barn under 1 år.

Vanliga dödsorsaker var "Blodhostning, lungsot, tvinsot" (8 fall), "Håll och styng, bröstfeber" (6 förekomster), kikhosta (7 fall) och "Ålderdomsbräcklighet" (7). 2 olyckshändelser med dödlig utgång inträffade också:

4 månader gamla Peter i Nybo kvävdes av som mor (med stor sannorlighet i sängen).  Gifte drängen Jan Andersson (46 år) i Gryta slogs ihjäl av ett träd i skogen den 16 juni


1808

24 pojkar, 9 flickor (4 "oäkta" barn)

14 par

41 döda. 7 av dessa var i åldern 50-60 år och 10 var i åldern 60-70 år. En avliden var över 70 år. 7 st var under 1 år.

"Feber av alla slag" och "Håll och styng, bröstfeber" orsakade flest dödsfall detta år, 8 st var. 2 st dog av ålderdomsbräcklighet.

Bonden Eric Janson i Ullbros son Jan krossades den 2 april av ett kvarnshjul, 11 ½ år gammal


1809

19 pojkar och 22 flickor föddes (1 "oäkta"). 2 tvillingpar

18 bröllop hölls.

78 personer dog under året, relativt jämt fördelade i åldersklasserna, bortsett från att barn under 1 år stod för 13 av dödsfallen. 3 döda var över 70 år gamla vid dödsfallet.

Vanligaste dödsorsakerna var "Feber av alla slag"  (17 fall), Mässling (9), "Oangiven sjukdom" (10)  och  "Ålderdomsbräcklighet" (8).
1850

20 pojkar och 21 flickor föddes. 1 pojke angas vara "oäkta".

8 barn föddes av mödrar vars levnadsvillkor ansågs vara goda, 10 barn föddes av fattiga föräldrar, 8 barn föddes till knappa omständigheter och övriga ansågs ha "bergliga" villkor

15 par

31 döda under året. 8 av dessa var barn under 3 år.

Jan Erik Persson i Welas dotter Josefina kvävdes av våda 3/11, 1 månad gammal.

Ingen invånare i socknen var detta år äldre än 75 år. Totala folkmängden var 1468 personer. 25 av dessa var änklingar och 93 var änkor.

25 flickor under 15 år fick skolundervisning.

2 personer bedömdes som vansinniga, men ej intagna på dårhus. 44 personer var så bräckliga eller lytta att de ej förmådde arbeta, men var trots detta inte intagna på hospital eller fattighus. 40 personer var klena av ålderdom.

8 personer hörde till ridderskap/adel, 11 till prästståndet, 13 bedömdes vara ståndspersoner, 761 hörde till bondeståndet och 675 till "alla andra".

Antalet hushåll var 308. 12 av dessa var så fattiga att de helt försörjdes via det allmänna eller via enskilt åtagande. 37 hushåll hade mer än de behövde.

25 personer vaccinerades mot smittkoppor detta år.

1851

19 pojkar och 17 flickor föddes (2 "oäkta").  1 par tvillingar föddes.

Alla mödrar var mellan 20-45 år.

9 par

38 döda, varav 10 var barn under 3 år.

43 personer vaccinerades.

1852

19 pojkar och 15 flickor, varav 1 "oäkta".

7 barnaföderskor hade goda villkor, 20 bergliga, 4 knappa och 3 fattiga villkor.

10 par

31 döda, varav 6 var barn under 3 år.

Åbergs änka Stina Andersdotter, fattighjon, dog 71 år gammal den 13/1 av miserere (tarmvred).

Soldaten Ströms son Jan Fredrik på Wappa ägor drunknade 19/7, 9 år gammal

59 vaccinerades.

1853

39 födda, 20 pojkar 0ch 19 flickor. Av dessa var 7"oäkta", en ovanligt hög siffra. 1 par tvillingar föddes.

5 par

29 döda, varav 7 var barn under 3 år.

Statdrängen Jan Olof Wallin i Ör dog 3/7 av smittkoppor, 31 år gammal.

Änkan Cajsa Lotta Olsdotter från Wreta drunknade 20/7, 45 år gammal. Begravningsdatum saknas.

Carl Olof Halin från Hummelsta dog på Västerås fängelse av kolera, 25 år gammal. Han begravdes i Västerås.

32 vaccinerade.

1854

16 pojkar och 16 flickor. 2 barn "oäkta"

5 par

27 döda, varav 6 barn under 3 år.

Torparen Carl Fredrik Wennqvist från Wappa drunknade 6/7, 21 år gammal

32 vaccinerade.

1855

18 pojkar och 17 flickor. 4 "oäkta"

12 par

35 döda, varav 7 barn under 3 år.

4 barn dog av svaghet i samband med födseln, 9 personer dog av ålderdom, 6 st dog av frossa (malaria), 3 av slag (ung. = slaganfall), 2 av förkylning, 3 av bröstsjuka/lungsot.

För ett dödsfall var svarade vattusot (troligen vattenansamling i kroppen), bröstfeber (lungsäck- och lunginflammation), blodgång (ihållande blödning från slemhinna), torsken (vanlig sjukdom bland barn med med bl a blåsor i munnen), magsjuka, maginflusensa, mjölk.... och okänd dödsrorsak.

Folkmängden var 1397 personer, 673 män och 724 kvinnor.

55 pojkar och 32 flickor gick i skolan. Det fanns 89 pojkar och 101 flickor i socknen i åldern 8-15 år.

2 personer var över 85 år. 1 man över 60 år var blind, 2 kvinnor var dövstumma.

448 personer hörde till bondeståndet, 8 var riddarskap/adel, 9 hörde till prästeståndet, 5 var ståndspersoner och resten klassades som "alla andra"

278 hushåll fanns, och av dessa hade 45 mer än vad deras uppehälle krävde, 190 ansågs ha så de klarade sig, 40 klarade sig till viss del själva och 1 hushåll fick helt försörjas genom välgörenhet.

19 vaccinerades under året.

1856

16 pojkar och 16 flickor föddes, varav 2 flickor var "oäkta". 1 tvillingpar.

Barnaföderskornas villkor var i 7fall goda, 19 bergliga, 5 knappa och i 2 fall fattiga

14 par

36 döda. Av de döda hörde 10 personer till bondeståndet, resten klassades som "alla andra". 5 av de döda var barn under 3 år.

18-årige drängen Gustaf Alfred Carlsten i Stora Järstena krossades den 28/2 av ett lass.

Torparen Fernström från Öndesta drunknade 1/10, 24 år gammal. Han begravdes i mars följande år.

26 vaccinerades

1857

15 pojkar och 18 flickor. 6 av dessa barn var "oäkta". 1 tvillingpar föddes

15 par

36 döda, varav 11 var barn under 3 år.

Nämndeman Anders Jansson i Ullunda dog av hydrofobi (rabies) den 28/4, 63 år gammal.

Drängen Carl Petter Schultz i Drällsta drunknade den 24/6 och begravdes 4 dagar senare, 20 år gammal.

32 vaccinerade.

1858

22 flickor och 22 pojkar. 5 "oäkta" barn

11 par

43 döda. 11 var barn under 3 år

31 vaccinerade

1859

15 pojkar och 22 flickor, varav 4 flickor var "oäkta"

14 par

25 döda, varav 21 hörde till bondeståndet. 8 var barn under 1 år

36 vaccinerade1900

37 barn föddes under året i församlingen, 13 pojkar och 24 flickor. Ett par tvillingar föddes: De döptes till Edit Karolina och Elna Elvira. 4 barn står skrivna som "oäkta" dvs födda utanför äktenskapet och/eller med fader okänd.

Det vanligaste dopnamnet för flickor var Maria (med 5 förekomster i olika kombinationer med andra namn). Därefter följer Anna (4 förekomster), Elvira (3), Elisabet (3), Emma (2) Ingeborg (2), Karolina (2), Margareta (2) och Viktoria (2). Av de namn som förekommer endast en gång kan nämnas t ex Adolfina, Bernhardina, Elida, Elin, Henny, Sandra och Valborg.

Bland pojkarna var Karl det mest populära dopnamnet (4 förekomster i olika kombinationer med andra namn), därefter kommer Johan (3) och Oskar (3).  En gång förekommer namn som till exempel Alex, August, Birger, Emil, Fredrik, Herman, Hjalmar, Martin, Mikael och Valentin

10 vigda par. Två brudgummar var från Sparrsätra, övriga var Tillingebor.

3 bröllop ägde rum på våren, 6 under perioden oktober-december.

23 döda i församlingen, 14 män och 9 kvinnor. 4 var späda barn yngre än ett år (2 av allmän svaghet, 1 av tandslag och en av bröstsjuka).

4 av de avlidna beskrivs som fattighjon, boende på Fattiggården. 3 av dessa dog av lungsot eller bröstlidande. Dessa fattighjon var 60, 76, 84 respektive 76 år gamla när de dog.

Den äldsta som dog detta år var änkan Beata Charlotta Ersson, född Karlsdotter år 1809, från Petersborg under Vappa. Hon var med andra ord 91 år gammal när hon avled.

Medelåldern på de som dog under året var annars 68 år, om de 4 spädbarnen räknas bort. Med dessa medräknade var medelåldern 56 år.


1901

38 barn föddes, 19 pojkar och lika många flickor. Två var dock dödfödda. 4 kallades för "oäkta".

14 vigslar hölls under året. 10 av dem ägde rum under september - december, två av dem på annandag jul.

Tre bru-dgummar var från annat län: Örebro, Stockholm respektive Västmanland.

I 5 av brudparen var båda skrivna (vid tiden för bröllopet) i samma by i Tillinge

33 döda totalt, 22 kvinnor och 11 män. 8 av dessa dog av ålder. 5 dog av kräfta. Två unga kvinnor dog, den ena (21 år gammal från Öndesta ) av maginflammation och den andra (25 år från Ernsta) av lungsot.

6 var späda barn under 8 månaders ålder. Av dessa dog 4 stycken av diarré, däribland de två tvillingflickor som föddes året innan.

3 av de döda beskrivs som fattighjon, boende på Fattiggården. Dessa dog samtliga av ålder (72, 85 och 92 år gamla).

Medelåldern på de avlidna var 66 år (54 år med de späda barnen medräknade)


1902

28 födda barn, 22 pojkar och 6 flickor. Ett tvillingpar: Helmer Elis Olof och Sigurd Valfrid Algot från Vela.

Bland de födda var t ex Karl Anton Cederlöf i Hagby och två barn till soldater: Nils Johan Ivar (Hessel) i Hässelby och Ivar Gustaf (Frej) ifrån Litselås. Också Karl Arvid Sandell i Lilla Järstena föddes detta år.

11 bröllop; 1 brudgum från Svinnegarn, 2 från Teda, 1 från Biskopskulla och en från Barkarö i Västmanland.

Ett av brudparen var slaktaren Oskar Emil Selin och hushållerskan Ida Matilda Andersson i Tibble

16 döda under året, 11 män och 5 kvinnor. 4 av dem var spädbarn yngre än 6 månader: Drygt 5 månader gamla Gustaf Fride dog av mässling, 4 månader gamla Helmer Elis Olof dog av kikhosta.

Bland de avlidna fanns bl.a. förre soldaten och orgeltramparen Anders Aron Vind från Vindsberga, 76 år gammal, och komminister Karl Gustaf Cedergren i Vela, 55 år.

Medelåldern vid dödsfallet var 63 år (eller 47 år om man inkluderar de 4 spädbarnen).


1903

39 barn föddes, 21 pojkar och 18 flickor. Ett tvillingpar: Karl Edvard och Edit Victoria vid Lundby gård.

8 barn angavs som "oäkta" eller med fader okänd, en högre siffra än vanligt i socknen

11 vigslar. Fler än hälften ägde rum första halvåret, något som var ovanligt.

20 personer dog under året, 8 män och 12 kvinnor. Äldst var änkan Maja Stina Karlsdotter, 92 år, från Hagby - tätt följd av en före detta 91 årig soldat från Fattiggården. Den sistnämnda dog av ålderdomssvaghet i kombination med skador från ett fall från en stol.

3 av de döda beskrevs som fattighjon, de var i åldrarna 75, 87 och 79 när de dog. Medelåldern för de döda var 62 år (om ett spädbarn räknas med blir medelåldern 59 år).


1904

33 barn föddes, 18 pojkar och 15 flickor.

Bland dopnamnen kan nämnas Antoinetta, Eugenia, Georgina, Fritz, Eulalia, Evelina, Eggert, Linnea, Evert och Astrid

10 vigslar under året som skrevs in i Tillinges kyrkbok. Fyra av dessa ägde dock troligen rum i andra församlingar (Nikolai i Stockholm, Härnevi, Teda och Västerås).

Ytterligare en genomfördes av allt att döma, men där var varken brud eller brudgum skrivna i Tillinge

33 personer, skrivna i Tillinge, avled under året - 17 män och 16 kvinnor. 6 av dessa dog av lungsot. De var 50, 21, 68, 72, 46 respektive 47 år gamla.

5 barn under 10 år dog; En 10-årig pojke från Vappa drunknade i bäcken, en 5 månader gammal dotter till fjärdingsman dog i kikhosta, en 10-årig flicka från Linda av hjärnhinneinflammation, en 3-årig pojke från Ernsta av engelska sjukan och en 2 månader gammal flicka från Öndesta dog av bröstsjukdom.

Medelådern på de avlidna var 59 år (om de två spädbarnen inkluderas var den 55 år).


1905

14 pojkar och 15 flickor såg dagens ljus under året.

Vanligaste dopnamnen var Elisabet och Sofia (3 förekomster var) bland flickorna. Bland pojkarna döptes 4 pojkar till Karl i olika kombinationer, 3 till Johan, 2 till Ejnar och Helge. Två förekomster bland flickornas namn stod Frida, Ines och Vilhelmina för.

Därutöver förekommer en gång namn som bland annat Eva, Gudrun, Helena, Ottilia, Signe, Tore, Sven, Roland, Jonas, Martin, Knut, Helmer, Eugén, Adolf och Alfred.

Två pojkar döptes inte, något som noga noterades.

10 bröllop

19 döda totalt under året, 12 män och 7 kvinnor. 4 var barn under 1 år. 2 barn i 5-års åldern dog av kikhosta.

2 bröder från Hovdesta Knut Erik Marino (6 år) och Folke Fritz Fortimer (3 år), dog med 2 månaders mellanrum på sommaren.

Den äldste avlidne var förre hemmansägaren Erik Johansson i Tibble, 90 år vid dödsfallet. Medellivslängden under året var annars 51 år (40 år om de 4 spädbarnen räknas in).


1906

25 födda barn, 15 pojkar och 10 flickor. 5 barn antecknade som "oäkta".

8 bröllop

20 döda, 13 män och 7 kvinnor. Av dessa var 4 barn under 1 år, som dog av "vatten i hjärnan", "för tidig börd", "tandslag" och "allmän svaghet alltifrån födelsen".

En 61-årig skomakare från Nibble dog i sviterna av en olycka vid Haga tegelbruk: Han blev en vecka före sin död klämd två gånger mellan lervagnen och väggen, något som resulterade i revbensbrott och lunginflammation.

En liten pojke dog under julhelgen när han försökte rädda konfekt som fattat eld i julgranen (finns också omnämnd på sidan om Annorlunda dödsfall).

Medelåldern på de avlida var 59 år (49 år inkl. spädbarnen).


1907

13 pojkar och 15 flickor föddes under året. 5 antecknades som "oäkta". Utöver de som räknats här föddes två "oäkta" barn i Tillinge, av mödrar som var skrivna på annat håll.

8 bröllopspar inskrivna. Bland titlarna kan nämnas stenarbetare, mejerska, sade-lmakare, kvarn-arbetare, lokomotiv-eldare - och så förstås de sedan tidigare vanliga dräng och piga m fl.

21 dödsfall ägde rum. Dock inte ett enda barn under 1 år dog - mycket ovanligt! Medelåldern för de avlidna var 66 år


1908

29 barn föddes, 15 pojkar och 14 flickor.  Ett tvillingpar: Alexius och Rut ifrån Vela.

11 bröllop ägde rum. Ett av dessa var Karl August Björklund från Stora Järstena och Anna Sofia Selin från Tibble, som vigdes av Arvedsson den 20 september

30 dödsfall, 14 män och 16 kvinnor. Ett par från Myrby, Karl Magnus Andersson och Greta Olsdotter, dog med fem dagars mellanrum; Han först av ålderdomssvaghet och därefter hon av magkräfta.

2 unga avled, båda av hjärninflammation: 8-åriga Anna Elvira från Lundby och 30-årige Karl August från Tibble. Därutöver dog fyra spädbarn, varav tre angavs ha varit svaga från födelsen.

38-åriga sjukhemsinnehavaren fröken Anna Elisabet Nordling från Vappa dog av lungsot.


1909

Under året föddes 31 barn som var hemmahörande i Tillinge, 14 pojkar och 17 flickor. 3 betecknas som "oäkta".

Bland pojknamnen förekom Evert, Gustaf, Johan, Karl och Oskar två gånger var. Samma för flicknamnen Anna, Kristina, Maria, Rut och Vilhelmina. Ett barn fick endast ett namn;  Ida, dotter till vice komminister Spak i Vela och hans hustru.

5 par gifta som antecknades i vigselboken som hörande till Tillinges kyrkobokförning. Därutöver ett par andra - samt en återkallad trolovning (det verkar ha krävts ett skiljebrev för att det skulle bli giltigt).

Ett av paren kom från Vappa: Karl Bernhard Kjellén och Frida Vilhelmina Staberg, som gifte sig den 27 juni

10 män och 20 kvinnor dog under året. Endast ett spädbarn under 1 år avled. Däremot 4 barn mellan 7-13 år, varav tre dog av olika former av tbc.

6 av de avlidna bodde i Fattiggården. De var 65, 77, 85, 54, 12 och 94 år gamla vid sin död.

Medelåldern för de avlidna var 61 år (med spädbarnet borträknat, 59 år med detta inkluderat)


© Marie Andersson 1999-2021