Kyrkoherdar

Marie Anderssons hemsida

Här hittar du bl. a en del av det jag samlat om min hembygd - vilket innebär Tibble by, Tillinge socken och Åsunda härad.


Vill du ha hjälp att hitta din historia? - Want help to find your Swedish history?

Kyrkoherdar i Tillinge (och Svinnegarn)


1.  Mag. Laurentius  på 1300-talet.   


2.  Bero. Efterträdde nr 1.   


3.  Ragvaldus Petri. Föreståndare för Enköpings hospital 1364.   


4.  Olaus Nicolai. Kallades i ett brev 1374 bl a Presbyter et Curatus Ecclesiae Tyllinge.   


5.  Haquinus (Hakon). Svinnegarn 1478.   


6.  Haquinus Ingemundi. Levde i början av 1500-talet. Finns begravd på kyrkogården.   


7.  Haraldus. Kyrkoherde här 1516. Död 1534.   


8.  Johannes Johannis. 1530-talet.   


9.  Ericus. 1535. Var i Tillinge i 17 år till 1552.   


10.  Simon Jacobi Finnonius.  1552-1569. Blev riksdagsman 1569.   


11.  Johannes Melchioris Enecopensis. Kyrkoherde 1569-. Död 1601.   


12.  Mag. Olaus Joh. Salomontanus. Kyrkoherde 1602. Död 1611 och begraven i kyrkan.   


13.  Haraldus Erici Arosiander. Kom till Tillinge 1612. Kontraktsprost 1620. Riksdagsman 1642. Blev uppläxad av ärkebiskopen 1643 för att han tyckte att i nödfall kunde vem som helst få administrera sakramentet. 1646 beskylldes han för att ge sina pastorer "otjänliga och styggeliga vedernamn" . Under hans tid skedde en stor kyrkostöld, då saker till ett värde av 900 daler stals. Död 1658 och ligger begraven inne under stora kyrkogången.   


14.  Olaus Israelis Dalecarlus. Kyrkoherde i Tillinge 1659. Tidigare fältpredikant. Död 19/10 1679, 66 år gammal.   


15.  Olaus Sparrman. Född i Tillinge 1640. Kyrkoherde här 1681. 1683 uppkom en sådan oenighet mellan honom och sockenborna att de senare en söndagsmorgon bemäktigade sig kyrkonycklarna och stängde in Sparrman, som fick hålla gudstjänst för några få personer. De uppstudsiga sockenborna dömdes året efter att ge sin pastor 200 daler silvermynt, 100 daler silvermynt till orgelbyggnad i kyrkan samt att upphovsmännen dömdes till 40 mark silvermynts böter, sitta en månad på vatten och bröd samt få stå uppenbar skrift. När det var dags att utse ny kontraktsprost inlades en böneskrift om att "Sparrman ej måtte bliva kontraktsprost, av orsak att var och en i kontraktet, så lärare som åhörare väl kunna förutse, vad onda trätor och oväsende lärer därigenom …. uppkomma…" . Sparrman utverkade en kunglig förordning av Karl XI till befrämjande av kristelig ordning för de besökande vid Svinnegarns källa heliga trefaldighetsafton. 1681 klagade Sparrman över att manfolkets knävelborrar (mustascher) voro så långa att de släpade i Communions-vinet. Ärkebiskopen föreskrev då, att om de ej själva förkortade sina knävelborrar, så kunde pastorn på tjänligt sätt göra det. Flyttade till Nyköping 1686, dog 1690.   


16.  Eric Staf.  I Tillinge 1686-1695.   


17.  Olaus Hernodius. Kyrkoherde i Tillinge från 1695. 1699 byggdes en ny klockstapel och ett nytt orgelverk inköptes. Hernodius blev kontraktsprost 1712, (han röstade på sig själv). Död ¼ 1723, 82 år gammal.   


18.  Bernt Salner. Kyrkoherde här 1724. Innan dess regementspastor vid Hälsinge regemente, fånge vid Poltava och förd till Sibirien men återkom 1722 därifrån. Dog 18/7 1735, 67 år gammal.   


19.  Johan Hoffberg. Född 1682. Kyrkoherde här 1736. Kontraktsprost 1741-1750. Hoffberg levde i stor osämja med sin adjunkt Hernodius. 1758 gick församlingen med på att han på grund av sin höga ålder och bräcklighet fick flytta till Sala stad för att sköta om sin hälsa och istället sätta in en vikarie. Hoffberg dog 26/7 1759.   


20.  Lars Grundén. Född 1711 i Gästrikland. Till Tillinge 1760. Kontraktsprost 1762. Död 9/1 1769, 57 år gammal. Under hans tid byggdes kyrkovalvet, som tidigare varit av trä, om till sten. Under det arbetet rasade mellersta valvet och krossade till döds byggmästaren, som sov middag uppe på valvet. (Enligt Tillinge dödbok hette han Anders Hallberg och var från Stockholm och dog den 1765-07-22 i en ålder av 37 år).   


21.  Mag. Christian Frunck. Född 1730. Kyrkoherde här 1770, tidigare bl a slotts- och hovpredikant. Kontraktsprost 1782. Död 2/9 1796. Hade 15 barn med sin andra hustru, där dock de flesta dog i späd ålder.   


22.  Matthias Hultgren. Född 1744. Till Tillinge 1797. Före det bl a pastor i norra Amerika och vid svenska församlingen i London. Död 3/3 1809.   


23.  Mag Fredric Eric Alner. Född 1762 i Gräsö. Kyrkoherde i Tillinge 1810. Tidigare bl a hovpredikant. Dog 7/9 1843.   


24. Sven Peter Ågren. Född 1787 i Kalmar. Till Tillinge 1845. Död 28/2 1860. Tidigare bla lärare vid Karlbergs krigsakademi.   


25.  Erik Roland Wahrenberg. Född i Gävle 1822. Tillträdde här 1860. Död 22/8 1879. Omnämns som "i sitt sinne öm och god, hade han i det yttre en viss kärvhet och skärpa, vilket inte underlättade hans ställning, i synnerhet som hans känsla lätt upprördes, när mer eller mindre maktpåliggande förslag mötte motstånd" .   


26.  Artur Ejvin Anselm Afzelius. Född i Stockholm 1816. Kyrkoherede i Tillinge 1880. Tidigare bl a riksdagsman och kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm. 


Uppgifterna hämtade från Uppsala ärkestifts herdaminnen, tryckta 1845 och 1895. 
Senast uppdaterad 00-10-29


© Marie Andersson 1999-2021