Soldater

Marie Anderssons hemsida

Här hittar du bl. a en del av det jag samlat om min hembygd - vilket innebär Tibble by, Tillinge socken och Åsunda härad.


Vill du ha hjälp att hitta din historia? - Want help to find your Swedish history?

© Marie Andersson 1999-2021

Soldater i Tillinge

Soldater i Tillinge


Hit kommer jag att flytta en del av det material jag har kring våra indelta soldater i Tillinge.

Tillsvidare kan du hitta det här

Indelta soldaten för rote 122 Tibble (åren 1879-1904) Per Erik Jern med hustrun Vendla och hunden Snsslan.