Tillinge socken

Marie Anderssons hemsida

Här hittar du bl. a en del av det jag samlat om min hembygd - vilket innebär Tibble by, Tillinge socken och Åsunda härad.


Vill du ha hjälp att hitta din historia? - Want help to find your Swedish history?

© Marie Andersson 1999-2021

Tillinge socken

i fd Åsunda härad, Enköpings kommun, Uppsala län  är belägen mellan Enköping och Västerås.


Följande text är hämtad ur boken "Beskrifning öfver UPSALA LÄN" av Wilhelm Tham, som utkom 1850:

Nedanstående text text är tagen ur "Antiqvarisk Tidskrift för Sverige" utgiven av Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien år 1864. Texten är skriven av Richard Dybeck och inlämnad till akademien som en arbetsberättelse för år 1861: