Bränder

Marie Anderssons hemsida

Här hittar du bl. a en del av det jag samlat om min hembygd - vilket innebär Tibble by, Tillinge socken och Åsunda härad.


Vill du ha hjälp att hitta din historia? - Want help to find your Swedish history?

Bränder i Tillinge

Många gånger har elden varit lös i Tillinge socken. Här kommer några exempel:


 1696 Tibble: Kronohemmanet nr 1 brann ner den 18 mars

Det beboddes då av den gamle ryttaren Janco Pålack, som bott där i 17 år och som haft det som tjänstebostad som ryttare för Kunglig Majestäts Livregemente.


Branden ledde till två mål vid tinget med Åsunda häradsrätt i maj samma år:


1. Ödeläggelsen hade synats av länsman Petter Fröman, domaren Erik Johansson i Kil samt tolvmannen Erik Carlsson, eftersom Erik Johansson hade tagit över hemmanet mot skattebefrielse. Synen avslöjade bl a att där fanns en bagarstuga med tre fönster - där 13 rutor var sönder, golvet var förstört och endast en syll och två stockar återstod av väggarna. Spisen och bakugnen hade klarat sig. Också en dörr med dess gångjärn var kvar. 2 bänkar hade gått förlorade liksom taket. Av sätesstugans tre fönster var en ruta sönder. Fyra syllar och 3 stockar där var dåliga. Golvet var helt förstört. Ett portlider var förstört, ett var i bättre skick. Det framgår också att man hade 2,5 mil att åka för att skaffa timmer till reparationerna. Målet slutade med att Erik tilldömdes 6 års skattefrihet på grund av branden.


2. Janco Pålack bad också om ett intyg på sin belägenhet: "Samma dag attesterade nämnden att Kronohemmanet i Tibble i Tillinge socken för vilket den gamle Ryttaren Janco Pålack haver ridit och hållit mundering under Majorens Compagnie av Kungl Mts Livregemente, och sedan brukat för utlagor i några år, är förleden Mars månad av en häftig vådaeld i aska lagt, några få hus undantagandes, tillika med hans hö, säd och annan dess förråd, som i husen fanns, varav han råkat i största fattigdom, så att han bemälte hemman i Tibble haver måst övergiva till en annan och själv vara husvill och utan något stadigt näste att luta sitt huvud under".


Janco och hans hustru avled båda i Tibble - med en veckas mellanrum - år 1710, som offer för den pestepidemi som nådde Tillinge det året i oktober och som drabbade socknen hårt 1710-1711.


Källa: Åsunda härads domböcker, Tillinge kyrkoböcker. Bild: Karta över Tibble från 1695.
1713 Åby: 1:a advent

"Förleden 1 Adventssöndag, den 29 November, klockan.... elva om aftonen, uppkom en häftig vådeld hos domaren Johan Ericsson i Åby, som inom få timmars rum ödelade hela ladugården, med boskap, får, gäss...... att allenast bonden med hustru, och vad i stugan var, undan elden salverade blevo. Huru elden uppkommit, vet ingen säga. Dock hålla mestadelen ....... son Johan, som uppå Källarkullen (?) legat, har somnat ifrån ljuset då han lagt sig om aftonen".


Källa: Tillinge kyrkoböcker. Bild: Mantalslängd för Tillinge från 1714.
1819 Vreta: "Vid höbärgningstiden...."


".......... År 1819 vid Höbärgningstiden d 22 juli o middagsstund nedslog åskan uti Vreta och på en kort stund nedbrände såväl man- som ladugårdsbyggnader - utan att någonting kunde bärgas. Egendomen tillhörig f d Capitainen Strömberger".


Källa: Tillinge kyrkoböcker.
1828 Hagby: Hela byn brann ner

Vid fyratiden på midsommardagens morgon avlossade någon ett skott i byn. Det startade en brand på Göran Mosessons gård. Den spred sig snabbt till de andra gårdarna i byn, där alla hustak var gjorda av halm. Göran Mosessons hustru hörde som tur var skottet och väckte familjen. Barnen skickades iväg "så nakna [som] de rycktes ur sängen" för att väcka grannarna. Trots alla försök att släcka elden förvandlades alla hus på de åtta gårdarna till aska och 31 personer blev husvilla. Värre än då var att bonden Carl Bengtssons 23-årige svåger Johan Andersson, som arbetade där som dräng, innebrädes.

Upprop gjordes i rikspress med bön om hjälp för de drabbade. Sådan inkom också från många håll.


Källa: Tillinge kyrkoböcker, Post och inrikestidningar, Stockholms tidning.


 


1848 Drällsta: Namnsdagsfirande

"FörPå vintertinget 1849 avhandlades en brand som uppstått i Drällsta på grund av "tjänstehjons vårdslösa skjutande" den 29 juli året innan. Det var drängarna Lars Petter Askelund (19 år) och Jan Erik Wiberg (32 år) som tänkt fira sin granne den 82-årige bonden Olof Perssons namnsdag.... Det rådde dock stark blåst denna dag och resultatet blev att stugbyggnaden och en spannmålsbod brann ner. De krävdes på tinget på 240 riksdaler som tydligen utbetalats av länets brandstodsbolag men som man nu ville ha tillbaka - eller, om de inte kunde betala, att tjäna av sitt straff med 14 dagar på vatten och bröd.


Källa: Åsunda härads domböcker

 


   


Senast uppdaterad 2016-12-02

© Marie Andersson 1999-2021