F W Lagerstrom

Marie Anderssons hemsida

Här hittar du bl. a en del av det jag samlat om min hembygd - vilket innebär Tibble by, Tillinge socken och Åsunda härad.


Vill du ha hjälp att hitta din historia? - Want help to find your Swedish history?

F W Lagerström (1811-1869) - första läraren i folkskolan

Fredrik Wilhelm Lagerström föddes den i maj 1811 i Härnevi. Fadern var vikarierande komminister där och hette Fredrik Lagerström. Moderns namn var Elisabeth Persdotter och hon var 29 år när pojken föddes. F W var deras första son, i familjen fanns sedan tidigare två döttrar. Han fick senare minst fyra syskon ytterligare. 

1817 tillträdde fadern en komministertjänst i Huddunge och familjen flyttade dit.

1826 flyttade man till Edsberga i Bred socken, där fadern blivit anställd som komminister.  Under dennes tid i Bred skedde nybyggnaden av kyrkan där och den invigdes på hösten 1836. Då hade troligen komministerns sjuklighet redan satt sina spår, och han avled sedan av vattsot året efter.


Den 7 augusti 1836 valdes F W Lagerström, som studerat musik i Stockholm, till skollärare i Tillinge. Han kom då närmast från Bred, där han varit klockarlärling.

1838 anlände hans hustru Lovisa Gustafa Wallin (1816-1839) till Tillinge. De fick en son 1839, som dog året efter av hjärnvattsot.

När det av byggmästare Lemke i Nykvarn nybyggda folkskolehuset (huset som har varit Tillinges församlingshem åren 1970-2012 och som nu kallas Klockargården) stod färdigt och invigdes 1 september 1840 blev han den förste läraren där, vilket också innebär att han blev den förste att bo i huset.

Ytterligare en son föddes 1841. I april 1843 sedan avled Lagerströms hustru i barnsbörd. Hon blev bara 27 år gammal.

Fredrik Wilhelm gifte om sig med Anna Carolina Hillström två år senare, år 1845. Samma år avled Tillinges klockare Dahlberg och 1848 flyttade Lagerström med familj till granntomten, dåvarande Klockargården (ungefär på den plats där senare Kyrkskolan byggdes) och F W övertog orgelnist- och klockarsysslorna. Då hade en son fötts i det nya äktenskapet, något som skulle följas av ytterligare två, födda 1849 och 1850.

1853 dog den andra hustrun, 33 år gammal, av lungsot. Fredrik Vilhelm stod då ensam med fyra små pojkar.

Två år senare, 1855, gifte Lagerström vid 44 års ålder om sig igen. Tredje hustrun hette Johanna Hjortsberg och var 20 år gammal. Hon var född i Teda och kom närmast från Stockholm. Året efter föddes deras gemensamma son. I klockargården fanns då fem pojkar i åldrarna 0-15 år, med tre olika mammor.


Lagerström var troligen stadd vid kassa. Han ägde vid laga skiftet i Tibble två av gårdarna. Lagerström bodde dock inte på någon av dessa gårdar, utan arrenderade ut dem.

F. W. Lagerströms namnteckning på laga skiftesdokument från Tibble, Tillinge år 1854.


1862 avled Fredrik Wilhelms mor, som då stått skriven hos dem i över tio år. 


1864 tog familjen emot en pojke till. Det handlade om pigan Hoffs "oäkta" son Vilhelm, som de tog hand om "till vård och uppfostran" mot en ersättning från socknen på 100 riksdaler för ett år. Lagerström lovade att lära pojken läsa. Sockenmännen ville också att pojken skulle vänjas vid arbetsamhet, så att han förhoppningsvis kunde försörja sig själv efter detta.

Beslut från kommunalstämman 27 december 1864 att låta Lagerström ta hand om Vilhelm Hoff i ett år.


1865 konfirmerades två av Lagerströms egna söner i Västerås domkyrka.


1869, den 29 oktober, avled Fredrik Wilhelm av hjärtlidande. Han var då 58 år gammal och begravdes i samma grav som hans två första fruar på Tillinge kyrkogård.


Tidningen Uppland skrev den 9 november samma år:

"Vid något över 58 års ålder slutade orgelnisten och klockaren i Tillinge socken Fredrik Wilhelm Lagerström den 29 oktober kl ½1 på natten sin jordiska vandring. År 1836 tillträdde han skollärartjänsten i Tillinge socken, vilken plats han efter 11 år eller anno 1847 utbytte mot orgelnist- och klockare-tjänsterna i samma församling. Dessa tjänster skötte han intill sin död eller under en tid av 33 år på det mest berömliga sätt. Öppen och redbar till sitt väsende, arbetade och verkade han oförtrutet och oavbrutet för sin församling och för sin familj. För båda var han deras så gott som ”allt i allom”. Den vidsträckta församling, där han i så många år verkat, dels såsom barnens undervisare, dels såsom orgelnist och klockare och de äldres lika uppriktige som oegennyttige rådgivare och hjälpare, skall länge känna den förlust, de genom Lagerströms bortgång gjort. Frid över hans stoft!"

Lagerströms grav på Tillinge kyrkogård

Källor: Kyrkböcker i Tillinge, Bred och Härnevi, protokoll från komunalnämnd och -stämmor, Uppsala Stifts herdaminne, Tibble laga skiftesdokument. 

Sidan uppdaterad 2019-10-24

© Marie Andersson 1999-2021