Annorlunda dödsfall

Marie Anderssons hemsida

Här hittar du bl. a en del av det jag samlat om min hembygd - vilket innebär Tibble by, Tillinge socken och Åsunda härad.


Vill du ha hjälp att hitta din historia? - Want help to find your Swedish history?

Annorlunda dödsfall i Tillinge

1700-tal

Tidpunkt

Plats

Namn

Ålder

Dödsorsak

1746 03 10 

Tallmyra


nyfödd

En liten pojke som dödades efter födseln av sin mamma. Se också Barnamord i Tallmyra. Den 6 april begravdes "barnamörderskan änkan Margetas mördade barn ifrån Tallmyra, lades norr om kyrkan". 

1746

Lundby gård


27 år

Olyckligt fall

1746 07 23

Tallmyra

Margareta Persdotter

38 år

Avrättad för Barnamord. Se också Barnamord i Tallmyra.

1761 
Ihjälfrusen snickargesäll från Stockholm

1762 08     
Dräng som drunknade under Stockholmsresa

1763 02 03

Ullbro

Eric Johansson

47 år

Bonde som klämde sig mellan en grindstolpe och ett vedlass den 27 januari och sedan dog av skadorna

1763 06 22

Ernsta soldattorp

Anna Greta Eklöf


Avrättad soldathustru från Ernsta: "..avrättad den 22 juni och i Båle bränd på Storängen för det hon vid födseln mördade sitt foster var med hon ...... blivit rådd under mannens bortavaro i Pommern".

1764 06 06

Kroklösa

Matths Ersson

75 år

Fattig man som föll i ett dike "då han skulle gå hem ifrån Hummelsta, där han fanns död liggande"

1764 10 17 

Uddala

Kerstin Persdotter

63 år

"Gick hemifrån frisk, sjuknade i Broby, dog häftigt av moderpassion"

1765 05 29

Kyrkan

Jan Wÿkberg

46 år

"Murargesäll. Ej så noga känd under de 9 dagar han arbetade här på kyrkan. Beredde sig dock väl till döden under sin 14 dagars sjukdom. Dog av känd mag.... och härav orsakad uppkastning".

1765 07 22

Kyrkan

Anders Hallberg

37 år

Dog under arbete med att göra nya takvalv i kyrkan. Han befann sig uppe på det mittersta valvet när det rasade.

1765 12 19

Tibble

Olof Andersson

14 veckor

Bonden Anders Erssons son blev "Förkvävd av modern".

1767 07 14

Dorsilla

Anna Larsdotter

5 veckor

Bonden Lars Anderssons dotter blev "förkvävd av modern".

1769 09 12

Tibble

Eric Andersson

7 veckor

Anders Larsson och Cajsa Larsdotters son blev "Förkvävd av modern" - ett inte helt ovanligt öde för små barn vid denna tid, alla fall är inte medtagna här.

1770 09 04

Myrby

Lars Ersson

36 år

Dog av skörbjugg. Ingen anteckning finns om begravningsdag eller -plats, vilket är ovanligt.

1770 10 24

Lötsunda

Pär Pärsson

52 år

Bonde som "under resan till Stockholm dött på båten så så hastigt att ingen vetat där av, sedan han ätit, lagt sig att ..... och av medfölj ......... ... ... funnen död".

1771 10 31

Hässelby

Matths Nilsson

70 år

Dalkarl från Morkarlby i Nora socken. Kom sjuk ifrån Stockholm på Enköpingsfartyg sjöledes. Kom till Hässelby där han, efter några timmar, dog av ålderdomsbräckligheter.

1772 01 24

Drällsta

Olof Jansson

57 år

Bonde som dog under resa med kronospannmål till Västerås. Blev hastigt förkvävd av väderkolik eller flen, inom några minuter utan föregående sjukdom. "Vid känning av flen satte han sig först på lasset, sedan föll därav och straxt dog en halv fjärdingsväg vid pass ifrån gården".

1772 07 09

Stege-backen

Olof Andersson

84 år

Dalkarl från Älvdalen. Enligt anteckning född i Näset där 1698 (vilket skulle betyda 74 år gammal..). Han dog i soldattorpet vid Stegebacken dit han kommit sjuk kvällen före.

1774 08 01

Mälby

Stina Olsdotter

44 år

Backstuguänka som beskrevs av prästen som "svagsint och enfaldig i kristendomen". Blev ihjälstångad av en tjur när hon skulle gå ut och mjölka kreaturen.

1775 03 25

Ullbro ägor

Anna Jansdotter

56 år

Soldat Barks änka, född i Stockholm. Blev ihjälskjuten av en bössa, som uppgavs ha brunnit av när sonen Jan Ersson tagit i den på aftonen.

1775 11 11

Ullbro

Eric Andersson

16 år

Anders Erssons änkas son som blev "till döds körd av ett hölass, var under han död blev upptagen".

1777 07 29

Ogesta

Olof Andersson

69 år

Stockholmsfödd bonde i Ogesta, som drunknade mellan Litselås och Linda när han skulle vittja fiskeredska

1778 07 04

Tibble

Greta Jansdotter

81 år

Bonden Jan Janssons svärmor (född i Vallby) som drunknade i en brunn, i vilken hon av våda nedföll när hon skulle ta upp vatten.

1779 04 10

Uddala ägor

Anna Christina Andersdotter

3 år 11 månader

Avskedade soldaten Anders Uddboms styvdotter dog av "Maskar".

1783 10 20

Hovdesta

Anna Greta Nilsdotter

17 veckor

Soldat Nils Håfs dotter. Funnen död i sängen hos sina föräldrar kl 4.

1784 04 01

Mälby

Andersson

3 ½ år

Torparen under Mälby säteri Anders Janssons son som fallit huvudstupa i elden när han satt i spisen. Blev så illa bränd att han avled några dagar senare.

1784 09 28

Drällsta

Maja Jansdotter


Jan Janssons dotter. Funnen död hos sina föräldrar i sängen om morgonen.

1785 09 14

Uddala ägor

Eric Ersson

16 veckor

Inhysesmannen Eric Hindricssons lille son. Förkvävd i sängen.

1786 11 14

Vappa

Cajsa Carlsdotter

14 dagar

Bonden Carl Erssons lilla dotter dog hos modern i sängen.

1792 12 22

Kils ägor

Anders Ersson

11 veckor

Soldat nummer 125 Eric Lunds son. "Död av olyckshändelse af wåda".

1794 03 29 

Åsbo

Jan Olsson

28 år

Dog vid olyckshändelse på Strömsnäs, när stockar skulle sågas.

1794 07 18

Nykvarn

Carl Lemke

drygt 2 månader

Arrendator Carl Detlof Lemkes son. Förkvävd av amma.

1795 01 13

Bålbo

Carl Ersson

drygt 8 veckor

Torpare Eric Lundins son. "Dog av olyckshändelse, förkvävd av sin moder".

1795 03 20

Uddala

Jan Petter Persson

2 månader

Bonden Per Perssons son. "Dog av olyckshändelse, förkvävd av sin moder".

1795 08 09 

Vela

Anders Olsson

34 3/4 år

Dog i sviterna av ett sår han fått när han skurit sig på lien.


1796 09 19

Nykvarn

Axel Boman

31 år

Mjölnardräng som drunknade i Nykvarnsån natten mellan 18 och 19 september och återfanns den 7 oktober. Han fick inte begravas förrän häradsrätten den 18/10 slagit fast att han gick i döden av sjukdomssvaghet.

1796 10 14

Broby ägo

Olof Lindström


Skomakare som dog av blodstörtning orsakad av att han tio dagar tidigare (den 4/10) bivit slagen av en resande vid Gryta by.

1796 11 06

Svirsta

Stina Göransdotter

5 veckor

Bonden Göran Erssons lilla dotter. Dog av olyckshändelse, förkvävd av sin moder.

1798 04 02

Dyrktorp

Gustaf Ersson

4 månader

Inhysesmannen Eric Erssons son. Död hos föräldrarna i sängen.

1798 08 11

Nykvarn

Lars Olsson Hedström

32 år

Mjölnardräng som enligt prästen var känd för fylleri och dryckenskap. Dog av detta samt därtill kommande förkylning då han natten mellan den 10 och 11 augusti låg under bar himmel.

1800-tal

Tidpunkt

Plats

Namn

Ålder

Dödsorsak

1801 02 21

Myrby ägor

Eric

14 dagar

Änkan Cajsa Ersdotter Ekströms son. Funnen död i sängen om morgonen hos sin moder (hos inhysesmannen Jan Mattsson).

1801 02 22

Skillnaden

Brita Sophia Persdotter

2 månader o 13 dygn

Per Andersson och Sara Persdotters lilla flicka i torpet Skillnan under Mälby. Funnen död i sängen hos sin moder.

1802 07 02

Linda ägor

Jan Fernström

13 år  och 10 månader

Inhysesmannen Lars Fernström och hans hustru Cajsa Jansdotters son dog av ett fall från ett träd. (20 dagar senare dog lillebrodern Lars, 6 år, av vattusot).

1803 11 07

Tibble

Eric Andersson

1 månad och 8 dagar

Bonden Anders Andersson och hans hustru Brita Ersdotters son. Funnen död hos sin moder i dess säng.

1805 03 28

Nibble

Maja Cajsa Carlsdotter

11 veckor

Bonden Carl Larsson och hans hustru Stina Persdotters dotter. Dog av kvävning.?

1806 08 02

Gattorp

Stina Jansdotter

10 veckor

Torparen Jan Andersson och dess hustrus dotter. Död  hos modern i sängen.

1807 05 25

Nybo

Peter Jansson

4 månader

Torparen Jan Perssons son. Kvävd av modern.

1807 06 16

Gryta

Jan Andersson

46 år

Gift dräng som blev ihjälslagen av ett träd i skogen.

1808 04 02

Ullbro

Jan Ersson

11 ½ år

Bonden Eric Janssons son. Krossad av ett kvarnhjul.

1809 06 14

Litselås

Cajsa Greta Persdotter

28 år

Piga som drunknade.

1814 12 24   

Skillnaden

Anders Andersson

1 månad

Torparen Anders Mattssons son. Kvävd.

1815 03 23

Lötsunda

Per Ersson

42 år

Bonde som drunknade.

1815 04 05

Stora Järstena

Anders Ersson

37 år

Bonde. Ihjälkörd.?

1816 03 11

Kroklösa

Brita Hansdotter

35 år

Mannen Per Lundevals hustru. Ihjälosad, tillsammans med dottern (se nedan).

1816 03 11

Kroklösa

Greta Lisa Persdotter

8 år

Mannen Per Lundevals dotter. Ihjälosad.

1818 04 24

Mälby

Jan Jansson

54 år 29 dagar

Bonde. Dog av ett yxhugg i foten

1818 12 04

Gattorp

Per Jansson

2 månader

Avlidne torparen Jan Anderssons son. "Sades blivit kvävd av modern under sömnen"

1819 01 21

Torgesta ägor

Johan Jansson

16 3/4 år

Jan Janssons änkas son. Drunknade i Sagån vid Ytterby i Breds socken.

1822 02 08


Margreta Johanna Håll

1 månad och 12 dagar

Torparen Johan Hålls dotter. Kvävd av modern

1822 07 22

Vappa


31 år

Bonden Anders Anderssons måg. Död av skenande häst på andra sidan Nykvarn

1823 05 31

Torgesta

Jan Adnersson

44 år

Bonde från Torgesta, som avled av slag och som hittades "död på avträdet sittande"

1824 07 20

Drällsta

Johan Larsson

47 år

Bonde i Drällsta, som dog av fylleri mm

1825 11 05

Vappa ägor

Anders Sahlsten

59 år

Häradsavdragare som dog av fylleri och som hittades död å¨bonden Per Perssons (se 1826 nedan)  gård i Stora Järstena. Se också Mordförsök i Vappa.

1825 12 27

Vappa

Erik Lundberg

46 år

Före detta betjänt vid Vappa som drunknade i mellandagarna och återfanns i mars månad 1826

1826 04 16

Stora Järstena

Per Persson

34 år

Bonde som dog av "fylleri till den grad att han blev svagsint"

1826 06 01


Per Olsson

40 år

Bonde som dog av hetsig feber till följd av fylleri

1827 11 30

Mälby

Car Brandt

49 år

Avskedad soldat som dog av vådelig händelse (troligen tillsammans med en dagkarl).

1827 11 30

Mälby sätesgård

Jan Persson

57 år

Dagkarl som, förmodligen tillsammans med ovanstående fd soldat, omkom av en vådelig händelse

1828 06 24

Hagby

Jan Andersson

23 år och 3 dagar

Dräng som avled av vådelig händelse vid midsommartid: När Hagby by brann

1828 08 02

Tallmyra

Maja ? Lovisa

2 år 9 mån 12 dagar

Bonden Anders Anderssons lilla dotter omkom av en vådlig händelse

1829 01 19

Skinna

Lars Larsson

47 år

Bonde som dog av olycklig händelse

1829 05 03

Vappa  gård

Anna Stina Bergström

25 år

Statdrängen Erik Jonsson Wallinders hustru dog av barnsbörd.

1829 06 10

Hagby ägor

Stina Lindblad

52 år

Byskomakaren Daniel Olsson Hags hustru dog därför att hon blev förgiftad.

1832 02 01

Broby

Johan Pettersson

46 år

Inspektör vid Broby som drunknade (ev tillsammans med statdrängen nedan).

1832 02 01

Broby

Carl Ersson Forsell

24 år

Statdräng som drunknade (troligen i samma händelse som medförde inspekören ovans död)

1833 09 28

Hagby

Jan Persson

38 år

Dannviksbonde som dog av dryckenskap

1835 08 03

Vela

Greta Stina Björklund

19 år

Piga hos bonden Samuel Gustafsson som blev ihjälskjuten av densamme. Se också Mord och självmord i Vela

1835 08 03

Vela

Samuel Gustafsson

49 år

Bonde som beskrevs som "dubbelmördare, ihjälsköt sig själv". Se också Mord och självmord i Vela

1837 02 14

Linda

Maja Christina Dahlberg

23 år

Ogift piga som dog av barnsbörd när hon nedkom med ett dödfött barn.

1837 04 16

Tallmyra ägor

Anna Persdotter

65 år

Änka som beskrevs vara "vådeligt omkommen " i Vela ?

1838 02 01

(Hovdesta)

Per Joakim Dyring

42 år

Kringvandrande bokbindargesäll - funnen eller boende i Hovdesta - som frös ihjäl.

1839 09 28

Ör

Anna Stina Wikman

30 år 3 dagar

Ogift piga som dog av barnsbörd.

1839 10 15

Svirsta

Johan Göransson Wallén

27 år

Bonde som blev ihjälkörd

1840 02 26

Myrby ägor

Sophia Långström

32 år

Soldat Franks hustru dog av barnsbörd

1841 07 26

Drällsta

Jan Andersson

36 år

Nämndeman som dog i kallbrand efter en fotskada

1842 08 31

Mälby ägor

Cajsa Ingström

50 år

Gammal ogift piga och tillika fattighjon dog av sinnessvaghet på hospital i Uppsala.

1843 04 13


Lovisa Gustava Walin

27 år

Skolmästaren F W Lagerströms hustru dog av barnsbörd

1844 05 01

Uddala

Brita Stina Gustafsdotter

33 år

Statdrängen Erik Envalls hustru dog av barnsbörd.

1844 12 13

Hovdesta

Stina Tillberg

63 år

Fattighjon (och änka) som blev funnen död ute på marken.

1845 05 25

Litselås

Jan Erik Jansson

22 år

Ogift dräng som drunknade.

1846 04 02


Per A Thure Rönqvist

23 år

Drunknade i Fyrisån (Studerade vid Uppsala academi ?)

1846 11 12

Kil

Anna Ersdotter

41 år

Bonden Olof Olssons hustru dog i barnsäng

1846 11


Adam Lake

ca 40 år

Bleckslagargesäll som blev funnen ihjälfrusen ute på marken.

1848 04 06

Tibble

Stina Lisa Ersdotter

38 år

Bonden Lars Anderssons hustru dog i barnsäng fyra dagar efter förlossningen. Den ena av tvillingpojkarna dog samma dag som modern och den andra tio dagar senare

1849 09 29

Hummelsta ägor

Anna Ersdotter

8 år 4 mån 15 dagar

Husmannen Erik Nilssons dotter som mördades av sin sinnessjuke far.

1849 09 10

Nibble

Jan Erik Andersson

42 år

Arbetskarl som dog på "lazarett i Uppsala".

1850 11 03

Vela

Josefina

1 månad

Jan Erik Janssons dotter blev kvävd av våda

1851 05 14

Haga

Johanna Pettersson

25 år

Torparen Erikssons hustru dog av barnsäng

1852 07 19

Vappa ägor

Jan Fredrik Ström

9 år

Soldat Ströms son drunknade

1853 07 20

Vreta

Cajsa Lotta Olsdotter

40 år

Berglins änka drunknade

1854 07 06

Vappa

Carl Fredrik Vennqvist

21 år

Ogift torpare som drunknade

1856 02 28

Järstena

Gustaf Alfred Carlsten

18 år

Dräng som blev krossad av ett lass

1856 10 01

Öndesta

Anders Johan Fernström

34 år

Torpare som drunknade och som återfanns i mars 1857

1857 04 28

Ullunda

Anders Jansson

63 år

Nämndeman som dog av hydrofobi (rabies)

1857 06 24

Drällsta

Carl Petter Schultz

20 år

Ogift dräng som drunknade vid midsommar

1860 12 14

Ullbro

Fredrika Isbrand

27 år

Brukaren Jan Erik Walls hustru som dog till följd av barnsbörd (sex dagar tidigare). Nyfödda dottern Fredrika Vilhelmina dog dagen innan.

1861 01 15

Lilla Järstena

Brita Catherina Eriksdotter

25 år

Hemmansägaren Lars Werner Sandells hustru dog på grund av svår barnsbörd. Barnet var en dödfödd gosse.

1865 02 10

Vela

Per Ersson

80 år

Fördelsman som dog av att  han av misstag intog saltsyra

1869 10 25

Dorsilla

Anna Stina Ersdotter

39 år

Dog genom "egen handaverkan" genom hängning. Efter order av länsman blev liket fört till "anatomie delen i Uppsala" och begravdes aldrig - åtminstone inte i Tillinge

1872 10 09

Myrby

Elin Josefina

1,5 månader

Kvävdes av våda av modern

1872 12 09

Glastorp, Lundby

Carl Johan Lindgren

21 år

Torparson som dog "vid olycksfall från loge"

1874 08 21

Svirsta

Johan Arvid

5 år

Hemmansägare Lars Vilhelm Johansson och hustrun Margareta Vilhelmina Larsdotters son dog av att han "erhöll av misstag en bakelse (?) varuti arsenik var inblandad

1877 06 07

Lundby gård

Wilhelmina Matilda

3 år

Anders Gustaf Johansson, statardräng vid Lundby gård och hans hustru Christina Wilhelmina Andersdotters dotter, som drunknade i brunn

1880 11 28

Hummelsta

Johan Fredrik Lindberg

63 år

Gammal hemmansägare som "nedföll och drunknade i brunnen".

1881 07 12

Lundby

Karl Axel

14 år

Statardrängen Anders Eriksson vid Lundby gård och hans hustru  Maria Kristina Envalls son, som drunknade under badning

1887 08

Frössvi

okänd person


Okänd död person funnen i Frössvi skog i augusti. Svårt att ens bedöma om det var en man eller kvinna

1889 08 12

Hovdesta, Storängen

Carl Johan

Sigfrid

3,5 år

Dog av olyckshändelse på Hovdesta storäng

1893 01

Ullbro

Carl August Pettersson

23 år

Hemmansägarson från Ullbro som frös ihjäl på Ullbro ägor

1895 02 13

Ör

Adolf Gottfrid Wennerstrand

24 år

Dräng i Ör som dog "genom grusras"

1897 04 27

Mälby

Per Erik Allen

82 år

f torpare vid Mälby, dog av "kvävning genom olyckshändelse vid bränning (?) i skogen"

1898 10 01

Ekensberg Broby

Karl Johan Johansson

72 år

Lägenhetsinnehavare som dog av "hjärnblödning till följd av olyckshändelse"

1899 07 25

Finland

Anders Edvard Fröjd

28 år

Skogsvaktare, anställd vid Pitkäranti koppar och tennverk i Finland dog av drunkning i sjön Lagoda, begravdes i Finland.

© Marie Andersson 1999-2021